Voorwaarden

Geen garantie

Deze site wordt beheerd en beheerd door Passion For Life Healthcare (International) (PFLH) vanuit haar kantoren in het Groot Britannië. PFLH beweert niet dat materiaal op de site geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Degenen die ervoor kiezen om toegang te krijgen tot de site vanaf andere locaties doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van lokale wetten, indien en voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

PFLH levert redelijke inspanningen om deze site bij te werken, maar geeft geen verklaring of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Gebruik van de site is voor risico van de gebruiker. PFLH neemt geen verantwoordelijkheid voor direct, indirect of onopzettelijk verlies van het gebruik van deze site, en alle impliciete garanties zijn uitgesloten voor zover toegestaan ​​onder Engels recht. PFLH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor virussen die de gebruiker infecteren na gebruik van de audio, video of tekst op deze site.

Gezondheidsadvies

Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat gezondheidsadvies op deze website correct en actueel is, is het advies op deze website alleen van algemene aard en geeft PFLH geen claims of garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid of bruikbaarheid ervan. Op dergelijke informatie mag niet worden vertrouwd door een bepaalde persoon of voor een specifiek doel. Specifiek medisch advies moet altijd worden ingewonnen bij een gekwalificeerde arts.

Intellectueel eigendom

Al het materiaal op deze site valt onder het copyright van PFLH, of ze hebben toestemming gekregen om dergelijk materiaal te gebruiken. Reproductie van een deel of de gehele inhoud in welke vorm dan ook is verboden, behalve in overeenstemming met de volgende machtigingen:

Licentie om te kopiëren voor persoonlijk gebruik

U mag het materiaal op deze pagina’s alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik lezen, bekijken, afdrukken en downloaden.

Licentie om te kopiëren voor beperkte doeleinden

U mag het materiaal alleen voor individuele informatie kopiëren naar individuele derden, maar alleen als u deze website als bron van het materiaal erkent. U moet een dergelijke erkenning en het webadres opnemen in de kopie van het materiaal en u deelt de derde partij mee dat deze voorwaarden op hen van toepassing zijn en dat zij hieraan moeten voldoen. Deze licentie om te kopiëren staat het opnemen van het materiaal of een deel ervan in enig ander werk of publicatie niet toe, hetzij op papier, elektronisch of in enige andere vorm. In het bijzonder (maar zonder enige beperking) mag geen enkel deel van de webpagina’s worden verspreid of gekopieerd voor commerciële doeleinden.

Hypertext links

Bepaalde hyperlinks op deze site leiden u naar sites die niet onder de controle van PFLH staan. Wanneer u één van deze activeert, verlaat u de site. PFLH aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van sites van derden waarnaar een hyperlink bestaat en geeft geen verklaring of garantie (expliciet of impliciet) met betrekking tot de informatie op dergelijke sites.

Gebruik van informatie

Communicatie van gebruikers, met uitzondering van persoonlijke of gezondheidsgerelateerde informatie die onder het privacybeleid van PFLH valt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandeld en PFLH kan de informatie voor elk doel gebruiken, inclusief reproductie en publicatie, enz., En kan de ideeën voor elk doel gebruiken, inclusief commerciële.

Jurisdictie

Deze algemene voorwaarden en de inhoud van deze site worden beheerst door het Britse recht.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden herzien en de gebruiker wordt daarom aangeraden deze regelmatig te controleren.

Contact

U kunt een kopie aanvragen van de informatie die wij over u hebben. Of u kunt uw toestemming intrekken voor het gebruik van uw informatie voor direct marketingdoeleinden door contact op te nemen met de PFLH Data Protection Officer door een e-mail te sturen naar: dataprivacy@passionforlife.com.

Of door te schrijven naar:

PFLH Data Protection Officer

Passion For Life Healthcare (UK) Ltd
HQ 5th Floor
58 Nicholas Street
Chester
England
CH1 1NP
Verenigd Koningkrijk

U moet ook informatie verstrekken die ons helpt uw ​​identiteit te bevestigen. Zodra we over al deze informatie beschikken om op uw verzoek te reageren, zullen we de informatie binnen 1 maand aan u verstrekken.