Sömnapné

Sömnapné är ett allvarligt tillstånd som kan påverka din sömnkvalitet så väl som din generella hälsa. Den får dina luftvägar att tillfälligt stängas vilket hindrar dig från att kunna andas.

Det första symptomet på obstruktiv sömnapné (OSA) är ofta snarkning. Snarkning orsakas av att luftvägarna smalnas av, särskilt bak i halsen. Om dina luftvägar begränsas för mycket när du sover tvingas luften att dras igenom snabbare vilket får den mjuka vävnaden längst bak i svalget att torkas ut och börja vibrera. Ljudet du hör är det vi kallar snarkning.

I vissa fall blir luftvägarna så smala att väggarna fastnar och stänger sig. När det händer sker det ofta 10-30 sekunder åt gången, men kan även förekomma längre – ibland så ofta som 50 gånger i timmen eller till och med mer. När luftvägarna äntligen öppnas upp igen kan det leda till att en hög, våldsam snarkning släpps ut, vilket är känt som apné. Vissa gånger stänger sig luftvägarna inte helt, men blir så pass smala att det kan orsaka syrebrist i blodet. Detta kallas hypopné. Regelbundet förekommande apné och hypopné innebär att du med all sannolikhet lider av OSA.

Natten igenom kommer din kropp konstant att väcka sig själv till ett lättare sömnstadie för att kunna andas, vilket är anledningen till att många människor som lider av OSA känner sig så trötta dagen efter.

Sömnapné kan drabba oss oavsett kön eller ålder. Livsstilsfaktorer som rökning, övervikt och brist på motion kan öka risken att drabbas. Det är även en högre risk för kvinnor efter klimakteriet.

Här är några faktorer som kan utlösa sömnapné.

 • Att vara överviktig. För mycket fett runt halsen kan leda till att luftvägarna utsätts för mer press, vilket gör det svårare att andas.
 • Att vara man. Det är okänt varför, men sömnapné är vanligare hos män än hos kvinnor.
 • Att vara 40 år eller äldre. Apné kan drabba alla oavsett ålder, men är mer vanligt förekommande hos människor som är över 40 år.
 • Alkohol. Omåttligt drickande kan leda till viktökning, vilket märkbart ökar risken för sömnapné.
 • Bred nacke. Att ha en kragstorlek på 43 cm innebär en större risk för att utveckla sömnapné.
 • Rökning. Rökning ökar inflammation och bibehållande av vätska i de övre luftvägarna vilket kan leda till andningssvårigheter.
 • Klimakteriet. Förändringarna i hormonnivåer under klimakteriet kan leda till att halsmusklerna blir mer avslappnade än vanligt.
 • Familjehistorik. Om sömnapné förekommer i din släkt finns risk att gener ärvts från dina föräldrar som gör att du lättare får sömnapné.
 • Nästäppa. Sömnapné är vanligare hos människor som har täppt näsa.

Det är möjligt att lida av sömnapné utan att ens misstänka att man har det. Symptomen märks oftast av när partners, vänner eller familj märker av problemen när du sover. Sömnapné kan vara svårt att diagnostisera; ett av de vanligaste symptomen är snarkning – men långt ifrån alla som snarkar har apné.

När du upplever apné under sömnen innebär det oftast kontinuerlig snarkning följt av en period av tystnad som avbryts av en högljudd fnysning eller snarkning. Ibland stängs inte luftvägarna helt, men blir så smala att det leder till minskat syre i blodet. Detta kallas hypopné, vilket är svårare att upptäcka än apné. Ett vanligt kännetecken är en envist högljudd eller ansträngd andning när du sover.

Tecken på sömnapné under sömnen inkluderar:

 • Överdriven eller högljudd snarkning
 • Perioder av ansträngd andning
 • Flämtande eller kvävning under sömnen
 • Frekventa toalettbesök under natten

Tecken på sömnapné under vaken tid inkluderar:

 • Att ofta vakna med huvudvärk
 • Överdriven trötthet under dagen (att fortfarande känna sig icke-utvilad efter 8 timmars sömn)
 • Koncentrationssvårigheter
 • Brist på sexlust
 • Att vara lättirriterad med humörsvängningar
 • Depression

OSA är ett medicinskt tillstånd. Det innebär att du inte nödvändigtvis ´har´sömnapné förrän du får diagnosen. Du kan uppleva symptomen för sömnapné utan att det är tillräckligt för att få en medicinsk diagnos men om du misstänker att du lider av sömnapné är det en bra idé att diskutera detta med din läkare.

Vissa allvarliga former av sömnapné kan leda till att du vaknar eller kommer ur din djupsömn hundratals gånger per natt utan att du ens är medveten om att det händer. Alla former av sömnapné innebär att du får en mindre mängd syre som cirkulerar i ditt blod än vad som behövs.

Det finns även flera allvarliga medicinska tillstånd som uppstår i relation till OSA. Forskning visar att sömnapné kan leda till högt blodtryck, vilket kan öka din risk för hjärtproblem och stroke. Du kan undvika högt blodtryck genom att hålla en hälsosam vikt, motionera regelbundet och äta en balanserad kost. Du kan även motverka högt blodtryck genom att använda lämplig behandling för din sömnapné.

Du måste informera transportstyrelsen om du har:

 • Obstruktiv sömnapné som påverkar din förmåga att köra säkert
 • Obstruktiv sömnapnésyndrom

Förändringar i livsstil

Om du diagnostiseras med sömnapné kommer din läkare råda dig att genomföra några hälsosamma livsstilsval. Detta kan leda till märkbar förbättring av ditt tillstånd:

 • Gå ned i vikt
 • Sluta röka
 • Motionera mer
 • Reducera alkoholintag
 • Undvik viss medicinering (som exempelvis lugnande medel)

CPAP (Continuous Positive Airway Pressure)

Många anser att CPAP är obekväm, opraktisk att använda och svår att hantera. Studier visar att upp till 60 % av patienterna överger CPAP, och många avbryter sin behandling. Om du för tillfället använder en CPAP-maskin men tycker att den är svår att uthärda kan det vara farligt att avbryta din behandling. Du bör stämma av med din läkare för att se vilka alternativ som är tillgängliga för att behandla din sömnapné utan CPAP.

Orala enheter / Mandibular Advancement Devices (MADs)

En annan vanlig behandling för OSA är genom orala enheter, ibland kallade MADs, snarkningsmunstycken, eller snarkmunskydd. Dessa påminner om tandskydd, och fungerar genom att flytta fram din käke (eller helt enkelt hindra den från att falla bakåt) under sömnen. Detta hjälper till att hålla luftvägarna fria, hindra dem från att kollapsa under natten och hjälper dig att andas lätt och tyst.

Mild/måttlig OSA

Om du lider av mild sömnapné kan du behandla den genom att göra livsstilsförändringar och använda munstycken som Snoreeze Snarkskena. Dessa skjuter fram din käke och hindrar den från att falla bakåt under sömnen, vilket hindrar att luftvägarna avsmalnar eller faller bak så du slutar andas i sömnen. Du hittar mer information om hur Snoreeze Snarkskena behandlar mild-till-måttlig sömnapné genom att klicka här.

Grav sömnapné

Om du lider av grav sömnapné är den bästa behandlingen förmodligen CPAP-maskin (även om vissa människor tycker att snarkskenan fortfarande fungerar bäst för dem i kombination med CPAP). Rådfråga din läkare för bästa sätt att behandla din sömnapné.